Coronamaatregelen (per 2022)

 Zoals het er nu naar uitziet dienen we ons te conformeren aan het toegangsbeleid en andere coronamaatregelen zoals ze tegen de tijd van het evenement zullen gelden.

LOCATIE
Grafittihal The Loods H.O.F.
Oostelijke Havendijk 13b
Roosendaal


NAVIGATIE
Met de auto? Stel je navigatie in op: Industriestraat 30, 4704 AC in Roosendaal. Je MOET (!) via de noordelijke zijde (Borchwerf) de Industriestaat inrijden.  via Google maps kun je ook via de andere kant gestuurd worden; maar dit is niet mogelijk! Google weet veel, maar ook niet alles. Wegens werkzaamheden is tevens de Oostenlijke Havendijk afgesloten.

Tijden
Het evenement begint om 13.00u en duurt tot 23.00u.


E-tickets kwijt?
Wellicht zijn ze in je spam-box terecht gekomen. In je Paylogic-account kun je de door jou bestelde tickets ook zelf downloaden. Mocht het op één of andere manier niet lukken; neem dat contact op met de klantenservice van Paylogic.


HUISREGELS

Leeftijd

Bezoekers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn. Houd er rekening mee dat hierop wordt gecontroleerd bij de entree! Zorg er dus voor dat je een geldige legitimatie op zak hebt.

Deurbeleid
Op dit evenement geldt een antidrugsbeleid. Pas dus op met wat je meeneemt. Bij binnenkomst kan men gevraagd worden om mee te werken aan een visitatie. Wordt hieraan geen medewerking verleend, dan wordt op grond hiervan de toegang ontzegd. Daarnaast is het ook verboden deosprays en parfumflesjes mee te nemen naar het festival. In en uitlopen is niet toegestaan.

Legitimatie
Bezoekers dienen te allen tijde een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.

Gedrag
Bij dronkenschap en/of het onder invloed zijn van drugs en/of het vertonen van afwijkend gedrag wordt de toegang direct ontzegd, of wordt men verwijderd.

Wapens, gevaarlijke voorwerpen en drugs
Het in bezit hebben van wapens is verboden. Het gebruik van en of handel in soft- en of harddrugs is eveneens ten strengste verboden. Bij constatering van in het bezit zijn hiervan, wordt de toegang ontzegd en wordt de politie direct ingeschakeld.

Roken
In de tenten geldt, net als in de reguliere horeca een rookverbod. Hier is roken dus niet toegestaan. Roken mag wel bij de buitenpodia en op het binnenterrein van het festival.

Instructies
Men dient te allen tijde de aanwijzingen en/of instructies van de directie/organisatie en/of het barpersoneel en/of het beveiligingspersoneel op te volgen indien men hieraan geen gehoor geeft wordt de toegang ontzegd en/of wordt men verwijderd uit de locatie.

Geluidsniveau
Op dit evenement wordt meer dan 85dba aan geluid geproduceerd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor, wellicht, op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op het evenemententerrein geschiedt derhalve geheel op eigen risico.

Ongewenste intimiteiten en racisme
Het vertonen en/of uiten van ongewenste intimiteiten en racistisch gedrag ten opzichte van medegasten en/of medewerkers wordt niet getolereerd. Bij constatering wordt de toegang direct ontzegd en/of wordt men verwijderd van het terrein of uit de locatie

Locatie
Het verspreiden van folders en/of flyers in de locatie of het terrein en/of in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door de organisatie van het festival.

Overige bezoekersvoorwaarden
Alle overige bezoekersvoorwaarden zijn hier te downloaden

Contact

Naam: *


Email: *


Onderwerp: *


Bericht: *

Leave this empty:Nieuwsbrief ontvangen?
Vul alle verplichte (*) velden in

Locatie